Ý nghĩa của từ jul là gì:
jul nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jul Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jul mình

1

0   0

jul


Tháng bảy (July). | Viết tắt. | Tháng bảy (July).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jul
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jp jun >>