Ý nghĩa của từ jogging là gì:
jogging nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ jogging. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jogging mình

1

2   0

jogging


chạy bộ
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

3   2

jogging


| Sự luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

jogging


Danh từ: chạy bộ với tốc độ chậm, vừa phải (chậm hơn running và nhanh hơn walking).
Đây là một dạng bài tập thể dục khá phổ biến cho người thích tập ngoài trời. Họ thường chạy bộ kết hợp với dắt thú cưng đi dạo. Điều này rất tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần.
nga - Ngày 11 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của jogging
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< netting nagging >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa