Ý nghĩa của từ jimmy là gì:
jimmy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ jimmy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jimmy mình

1

5   1

jimmy


Jimmy là cái tên nước ngoài dành cho con trai, là dạng viết ngắn hay gọi thân thiện của James, có ý nghĩa là sự thay thế, thế chỗ, chiếm chỗ.
Jimmy Smits là tên của một diễn viên.
lucyta - Ngày 09 tháng 8 năm 2013

2

3   0

jimmy


Xà beng; đòn bẩy (để nạy). | Lấy xà beng để nạy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

jimmy


Đây là từ dùng để đặt tên khá phổ biến ở phương Tây, đặc biệt là châu Mỹ.
Ngoài ra, nghĩa danh từ: đòn bẩy
Ví dụ: Để giảm đi sức nặng của thùng hàng, cậu nên dùng đòn bẩy kia để nâng thùng hàng một cách dễ dàng hơn.
nga - Ngày 06 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của jimmy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jingle jilt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa