Ý nghĩa của từ jg là gì:
jg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ jg. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jg mình

1

1   0

jg


1. Viết tắt của Jeff Goldblum, một nhân vật trong series Công viên kỉ Jura. JG được dùng trong những lúc bị dí trong một ván game nào đó và cần sự trợ giúp khẩn cấp.
2. Viết tắt của Juicy Gossip: một cuộc tán gẫu rôm rả, thường là về điểm xấu của một người nào đó.
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

jg


viết tắt của " job guide" có nghĩa: sổ ghi chép một cái nhìn sâu sắc vào một loạt các ngành nghề, và giáo dục và đào tạo. Nó cũng cung cấp thông tin hữu ích về cách làm việc ra những gì ngành nghề phù hợp với bạn nhất, dựa trên lợi ích và khả năng của bạn.
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của jg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< turn out hv >>