Ý nghĩa của từ inc là gì:
inc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ inc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa inc mình

1

10   1

inc


là viết tắt của Incorporated có nghĩa là được thành lập, hợp thành đoàn thể, công ty hợp nhất hay chính là tập đoàn
ví dụ: Apple inc: công ty/ tập đoàn Apple
gracehuong - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

2   1

inc


Liên hợp (Incorporated).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   5

inc


Incident of Non-Compliance
Nguồn: clbthuyentruong.com

Thêm ý nghĩa của inc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< windily wimpish >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa