Ý nghĩa của từ in god we trust là gì:
in god we trust nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ in god we trust. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa in god we trust mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

in god we trust


"In God we trust" là cụm từ được in trên đồng đô-la Mỹ, có nghĩa Tiếng Việt là "chúng con tin vào Người"/"chúng con tin vào Chúa".

"in God" được đặt ở đầu câu là sự đảo ngữ để nhấn mạnh niềm tín thác mà người ta gửi gắm vào Chúa tối cao.
babbisun - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

in god we trust


"In God we trust" là một cụm từ trong tiếng Anh với nghĩa" Chúng tôi tin vào Thượng Đế". Cụm từ này đã được in trên tất cả các tờ giấy bạc của ngân hàng quốc gia. Ngoài việc được in trên tiền mặt tiền tệ, một số bang như Florida, Georgia gắn trên lá cờ của tiểu bang, hoặc được khắc lên tòa nhà thủ phủ bang Pennsylvania như là câu tiêu ngữ riêng của tiểu bang mình.
vuvu - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

in god we trust


"Chúng con tin ở Người/Chúa" là 1 cụm từ phổ biến ở Mỹ (nhất là sau Civil War), được in trên cả đồng xu và tiền giấy
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

in god we trust


"In God we trust", nghĩa tiếng Việt là "Chúng ta tin vào Thượng Đế" hay "Chúng ta tín thác vào Chúa", đây là một " tiêu ngữ " (motto) của Hoa Kỳ được Quốc Hội H [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< gdp danh eau de toilette >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa