Ý nghĩa của từ imma heartbreaker là gì:
imma heartbreaker nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ imma heartbreaker. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa imma heartbreaker mình

1

7 Thumbs up   6 Thumbs down

imma heartbreaker


Imma heartbreaker là viết tắt của I'm a heartbreaker.

- Heartbreaker được dùng để chỉ người đã làm tan nát con tim của người khác, ngoài ra nó cũng dùng để chỉ những người quyến rũ, dễ khiến người khác phải xiêu lòng.

- Đây là tên một bài hát của JustaTee ft LK & Emily khá hay
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

7 Thumbs up   6 Thumbs down

imma heartbreaker


Nguyên bản là '' I am a heartbreaker'', tạm dịch : ''tôi là kẻ làm tan vỡ trái tim''. đây là một đoạn lời bài hát ''break your heart'' của nam ca sĩ da màu Taiyo Cruz .
Thuy Anh Ott - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

imma heartbreaker


- Trong tiếng Anh, cụm từ khi nhìn vào thì không có nghĩa nhưng nếu đọc nhanh, nó là cụm viết tắt của "I'm a hearbreaker", nghĩa nôm na là "tôi là người làm tan nát trái tim người khác".
- Tên một bài hát nổi tiếng Việt Nam của Emily, JustaTee và LK.
nghĩa là gì - Ngày 01 tháng 2 năm 2019

4

5 Thumbs up   7 Thumbs down

imma heartbreaker


Imma heartbreaker là một từ không đúng ngữ pháp. I'mma heartbreaker nếu viết đầy đủ là I'm going to heartbreaker, là sai ngữ pháp tiếng Anh
-Imma là cách viết tắt của I'm going to
Ẩn danh - Ngày 28 tháng 1 năm 2014

<< dmz if only >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa