Ý nghĩa của từ idiot là gì:
idiot nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ idiot. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa idiot mình

1

1   0

idiot


Thằng ngốc. | Ngu, ngốc, ngu ngốc. | : ''Un rire '''idiot''''' — cái cười ngu ngốc | : ''Ce serait '''idiot''' de refuser'' — từ chối thì thật là ngốc | Người ngu, [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

idiot


một danh từ tiếng anh nghĩa là thằng ngu, thằng đần, thằng ngớ ngẩn...

chỉ một người có những suy nghĩ, hành động khác người. những suy nghĩ, hành động này còn bị mọi người coi là dở hơi, là ngu ngốc...

VD: my brother is such an idiot. he thought a cat was a small tiger
hansnam - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

3

0   0

idiot


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 10 tháng 11 năm 2018   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của idiot
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< breakdown breaker >>