Ý nghĩa của từ icd là gì:
icd nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ icd. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa icd mình

1

5   1

icd


Icd là viết tắt của Inland Container Depot là cảng khô, cảng cạn- là một địa điểm thông quan hàng hóa nằm trong nội địa; giúp cho cảng biển giải phóng hàng nhanh, tăng khả năng thông qua nhờ các dịch vụ đóng gói, lưu kho bãi, thủ tục hải quan...
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

2

0   0

icd


Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan (tiếng Anh: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), g [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của icd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< love ya eco >>