Ý nghĩa của từ eco là gì:
eco nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ eco. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eco mình

1

25   7

eco


bắt nguồn từ từ Ecology -sinh thái học - ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa các sinh vật và tự nhiên

ngày nay eco được dùng với nghĩa như môi trường, tự nhiên, hệ sinh thái

VD: eco-friendly = thân thiện với môi trường, hệ sinh thái...
eco-park = công viên sinh thái
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

6   5

eco


Eco là một thương hiệu phân phối các sản phẩm thuốc lá điện tử chĩnh hãng được nhập khẩu từ các hãng uy tín trên thế giới và trong thời gian gần Eco cũng cho ra mắt sản phẩm Thuốc lá điện tử mang thương hiệu Eco
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

1   0

eco


Là từ viết tắt của Ecology, nghĩa là sinh thái học, hệ sinh thái.
Trong khi xu hướng hiện nay của các doanh nghiệp là hướng đến một môi trường xanh, sử dụng các biện pháp trong eco-system nhằm cải thiện môi trường. Ví dụ như Starbucks đang sử dụng ống hút inox và túi giấy.
nga - Ngày 31 tháng 10 năm 2018

4

7   6

eco


Eco-home: Ngôi nhà thân thiện với môi trường
BCC - Ngày 01 tháng 8 năm 2015

5

4   5

eco


Sinh thái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3   7

eco


Entry Clearance Officer: Nhân viên hải quan. Đại diện UKBA ở sân bay để quản lí vấn đề nhập cảnh.
Nguồn: hotcourses.vn

7

2   6

eco


Eco-home: Ngôi nhà sinh thái
BCC - Ngày 01 tháng 8 năm 2015

Thêm ý nghĩa của eco
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< icd fmcg >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa