Ý nghĩa của từ love ya là gì:
love ya nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ love ya Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa love ya mình

1

4   4

love ya


một cách viết khác của love you. nghĩa là yêu mày, yêu bạn... một câu nói thể hiện tình cảm với người đang nói chuyện cùng. có thể dùng như một câu chào tạm biệt, thường dùng khi nói chuyện điện thoại

VD: Okay talk to you later (ok nói chuyện sau nhé)
okay mom, love ya (vâng ạ, yêu mẹ)
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của love ya
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ila icd >>