Ý nghĩa của từ i.e là gì:
i.e nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ i.e. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa i.e mình

1

0   0

i.e


1. viết tắt của cụm từ tiếng latin: id est. nghĩa là "nghĩa là" ;)

VD: anh ấy là hoàng tử, i.e con trai của vua

2. viết tắt của Internet Explorer: một phần mềm của Microsoft, là một trình duyệt Internet tương tự như Chrome, Firefox
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

0   0

i.e


ví dụ

there are many types of stupidity. i.e. rich stupid, poor stupid, etc.
(có nhiều thể loại ngu. ví dụ như giàu mà ngu, nghèo mà vẫn ngu, vân vân)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của i.e
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< badass nice to meet you >>