Ý nghĩa của từ hyper là gì:
hyper nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hyper. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hyper mình

1

1   1

hyper


1. Trạng thái kích động về tâm lí, dễ gây xúc động.
2. Tiền tố: siêu, ở cấp độ cao. VD: hyper-thread, hyper-drive, hyper-reactor
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

0   0

hyper


Nổi tiếng với nghĩa: siêu việt, quá siêu, quá chất. Hoặc chỉ mức độ là "nhiều" hoặc "cao".
Một nghĩa khác là: quá khích, bị kích động quá mức (hyperactive)
Ví dụ: Những đứa trẻ này rất dễ bị kích động bởi những con vật hung dữ mặc dù nó chỉ là đồ chơi. (These kids are hyper with aggressive animals even though they are toys.)
nga - Ngày 08 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của hyper
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< got it hbsag âm tính >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa