Ý nghĩa của từ huyền vi là gì:
huyền vi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ huyền vi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa huyền vi mình

1

1   0

huyền vi


Nh. Huyền diệu: Máy huyền vi mở đóng khôn lường (CgO).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   0

huyền vi


: ''Máy '''huyền vi''' mở đóng khôn lường (Cung oán ngâm khúc)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

huyền vi


Ở đây câu hỏi Huyền Vi là gì?. Theo cảm nghĩ của Tôi: Huyền, là đen, đen ở đay không có nghĩa xấu xa, mà Huyền là sự sâu kín, tương đồng với từ: Huyền Khiếu, Huyền Quan(quang), Huyền nhiềm, Huyền Khung v.v., noa còn ở sau cuat Vi nữa, Vi còn biết được, chứ huyền không biết được!... Chổ đó là cánh cửa quyết định sinh tiến hóa cho càn khôn vạn vật. nên mới gọi là: Máy huyền vi đóng mở không lường.
Hẹn khi khác Tôi nói rõ hơn về Huyền Vi...
trần vân - Ngày 03 tháng 9 năm 2017

4

0   1

huyền vi


Nh. Huyền diệu: Máy huyền vi mở đóng khôn lường (CgO).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "huyền vi". Những từ có chứa "huyền vi" in its definition in Vietnamese. [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của huyền vi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tài phú huyễn hoặc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa