Ý nghĩa của từ hu hu là gì:
hu hu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hu hu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hu hu mình

1

15   3

hu hu


Tiếng khóc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

13   3

hu hu


Tiếng khóc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hu hu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hu hu": . hu hu hú hí
Nguồn: vdict.com

3

13   4

hu hu


từ gợi tả tiếng khóc to, liên tiếp khóc hu hu
Nguồn: tratu.soha.vn

4

6   7

hu hu


Tiếng khóc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   6

hu hu


Huhu cũng có thể nói là 1 từ chỉ nói với ai đó 1 cách dễ thương như nói chuyện với ai mình hay nói là " huhu giận rồi đó "
Nông Hương Giang - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của hu hu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< số trung bình số thực >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa