Ý nghĩa của từ hu hu là gì:
hu hu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hu hu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hu hu mình

1

19 Thumbs up   3 Thumbs down

hu hu


Tiếng khóc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

18 Thumbs up   4 Thumbs down

hu hu


Tiếng khóc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hu hu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hu hu": . hu hu hú hí
Nguồn: vdict.com

3

16 Thumbs up   5 Thumbs down

hu hu


từ gợi tả tiếng khóc to, liên tiếp khóc hu hu
Nguồn: tratu.soha.vn

4

10 Thumbs up   7 Thumbs down

hu hu


Tiếng khóc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

5

1 Thumbs up   8 Thumbs down

hu hu


Huhu cũng có thể nói là 1 từ chỉ nói với ai đó 1 cách dễ thương như nói chuyện với ai mình hay nói là " huhu giận rồi đó "
Nông Hương Giang - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022





<< số trung bình số thực >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa