Ý nghĩa của từ hp có là gì:
hp có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hp có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hp có mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hp có


HP ghi tắt của cụm từ "hạnh phúc". Đây là một tính từ dùng để chỉ trạng thái vui sướng tột cùng, cảm thấy thoải mái trong lòng, yêu đời hơn và lúc nào cũng muốn cười. Hạnh phúc có thể đến từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống như được đi chơi, xem một bộ phim yêu thích, học được kiến thức mới,...
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2019
<< xanh thắm hmmm có >>