Ý nghĩa của từ hmmm có là gì:
hmmm có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hmmm có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hmmm có mình

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

hmmm có


"hmmm" là một ngôn ngữ chat (nhắn tin) trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter,... Nó được dùng phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới vì ý nghĩa của nó là chỉ tâm trạng trầm tư, đang suy nghĩ về vấn đề nào đó hay không biết nói gì
Ví dụ: Hmmm, tôi sẽ cân nhắc về chuyện này.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2019
<< hp có ước của trái mùa >>