Ý nghĩa của từ xanh thắm là gì:
xanh thắm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ xanh thắm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xanh thắm mình

1

27   7

xanh thắm


"Xanh thắm" là một danh từ dùng để chỉ cụ thể hơn màu xanh. Xanh thắm là một màu xanh nhẹ nhàng, đằm thắm như một cô gái, tạo sự uyển chuyển nhẹ nhàng, không quá đậm cũng không quá nhạt, ánh màu xanh sáng hơn hẳn
Ví dụ: Cửa hàng kia có một chiếc váy màu xanh thắm
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của xanh thắm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hn có hp có >>