Ý nghĩa của từ xanh thắm là gì:
xanh thắm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ xanh thắm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xanh thắm mình

1

134 Thumbs up   58 Thumbs down

xanh thắm


"Xanh thắm" là một danh từ dùng để chỉ cụ thể hơn màu xanh. Xanh thắm là một màu xanh nhẹ nhàng, đằm thắm như một cô gái, tạo sự uyển chuyển nhẹ nhàng, không quá đậm cũng không quá nhạt, ánh màu xanh sáng hơn hẳn
Ví dụ: Cửa hàng kia có một chiếc váy màu xanh thắm
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2019

2

11 Thumbs up   40 Thumbs down

xanh thắm


Ko bike đâu đừng chỉ trời mà không cần thiết để ý đến những ngày cuối tuần qua y học y y tế sức khỏe của ư ng đang sống ở dưới nha em ê kíp thực là k mấy vậy mn là k mấy vậy mà còn có một
Phú - 00:00:00 UTC 15 tháng 2, 2022
<< hn có hp có >>