Ý nghĩa của từ hoang hoải là gì:
hoang hoải nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hoang hoải Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hoang hoải mình

1

0 Thumbs up   4 Thumbs down

hoang hoải


(văn chương) hoang vắng và qua đi một cách đáng tiếc: sống hoang hoải * mảnh vườn hoang hoải thời ấu thơ
http://www.tudientv.com/?t=hoang%20ho%E1%BA%A3i
thanhching - 00:00:00 UTC 7 tháng 3, 2022
<< Decor bình thản >>