Ý nghĩa của từ hoang hoải là gì:
hoang hoải nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hoang hoải Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hoang hoải mình

1

0   4

hoang hoải


(văn chương) hoang vắng và qua đi một cách đáng tiếc: sống hoang hoải * mảnh vườn hoang hoải thời ấu thơ
http://www.tudientv.com/?t=hoang%20ho%E1%BA%A3i
thanhching - Ngày 07 tháng 3 năm 2022

Thêm ý nghĩa của hoang hoải
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Decor bình thản >>