Ý nghĩa của từ đẩu là gì:
đẩu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đẩu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đẩu mình

1

7 Thumbs up   2 Thumbs down

đẩu


Phán quyết, phán xét
Bắc đẩu Tên chòm sao có 7 cái mọc ở bắc cực, còn gọi là thất tình. Bắc đẩu hoành thiên dạ dục lan. (Bắc đẩu ngang trời, đêm đã khuya). Tên vị thần chủ sao Bắc đẩu.
Cheers - 00:00:00 UTC 27 tháng 8, 2021
<< Lồn trạch >>