Ý nghĩa của từ đẩu là gì:
đẩu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đẩu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đẩu mình

1

7   2

đẩu


Phán quyết, phán xét
Bắc đẩu Tên chòm sao có 7 cái mọc ở bắc cực, còn gọi là thất tình. Bắc đẩu hoành thiên dạ dục lan. (Bắc đẩu ngang trời, đêm đã khuya). Tên vị thần chủ sao Bắc đẩu.
Cheers - Ngày 27 tháng 8 năm 2021

Thêm ý nghĩa của đẩu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lồn trạch >>