Ý nghĩa của từ ho lao là gì:
ho lao nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ho lao. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ho lao mình

1

0   0

ho lao


dt. Lao phổi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ho lao". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ho lao": . ho lao hò la hồ lô hồ lơ hộ lại
Nguồn: vdict.com

2

0   0

ho lao


dt. Lao phổi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

ho lao


(Khẩu ngữ) lao phổi mắc bệnh ho lao
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

ho lao


Lao là tình trạng nhiễm vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis, thường gặp nhất ở phổi nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương (lao màng não), hệ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   1

ho lao


Lao phổi.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ho lao
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ho gà hoa hoét >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa