Ý nghĩa của từ ho gà là gì:
ho gà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ho gà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ho gà mình

1

0   0

ho gà


Bệnh nhiễm trùng của trẻ em, có triệu chứng ho từng cơn, thường có tiếng rít. | : ''Bệnh '''ho gà''' có khi kéo dài hàng tháng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ho gà


dt Bệnh nhiễm trùng của trẻ em, có triệu chứng ho từng cơn, thường có tiếng rít: Bệnh ho gà có khi kéo dài hàng tháng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ho [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ho gà


dt Bệnh nhiễm trùng của trẻ em, có triệu chứng ho từng cơn, thường có tiếng rít: Bệnh ho gà có khi kéo dài hàng tháng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ho gà


bệnh ho ở trẻ em, dễ lây và kéo dài ngày, gây những cơn ho rũ rượi từng hồi và có tiếng rít tiêm phòng ho [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

ho gà


Ho gà là một trong các bệnh rất hay lây làm chết nhiều người nhất trong các loại bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin. Mỗi năm có khoảng 30 - 50 tri [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của ho gà
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiệu trưởng ho lao >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa