Ý nghĩa của từ hiệu trưởng là gì:
hiệu trưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ hiệu trưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiệu trưởng mình

1

30   17

hiệu trưởng


Hiệu trưởng là người đứng đầu của một nhà trường (Trường Tiểu học, Trung học, Cao đẳng, Đại học...), ra các quyết định quản lý cho nhà trường đó
giàng seo là - Ngày 24 tháng 11 năm 2015

2

6   4

hiệu trưởng


Người đứng đầu ban lãnh đạo của một trường học. | : '''''Hiệu trưởng''' trường tiểu học.'' | : ''Được '''hiệu trưởng''' tuyên dương trước toàn trư [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   1

hiệu trưởng


người đứng đầu ban lãnh đạo một trường học.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   2

hiệu trưởng


dt. Người đứng đầu ban lãnh đạo của một trường học: hiệu trưởng trường tiểu học được hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

hiệu trưởng


người đứng đầu của trường học(vì theo tiếng Hán Việt thì:hiệu là trường học).
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 5 năm 2016

6

0   0

hiệu trưởng


Hiệu trưởng là: người điều hành1 trường học.Ra các nội quy,quy định để học sinh tuân thủ và làm theo. (Có ai chơi free five ko kb vs mik nha id là:1428246754 acc mik gà lắm bắn ngu cần người chơi cùng. (O_o),(^_^),(^×^)
Bymax - Ngày 25 tháng 5 năm 2020

7

0   1

hiệu trưởng


Hiệu Trưởng Là Một Người làm trưởng ở một trường tiểu học, Trung học cơ sở , Trung học phổ thông
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 11 năm 2014

8

0   2

hiệu trưởng


dt. Người đứng đầu ban lãnh đạo của một trường học: hiệu trưởng trường tiểu học được hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường.. Các kết quả t [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của hiệu trưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiệu số ho gà >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa