Ý nghĩa của từ hc là gì:
hc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hc mình

1

8 Thumbs up   4 Thumbs down

hc


viết tắt của " health check" có nghĩa: khám sức khỏe toàn diện, bao gồm một loạt các xét nghiệm tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính và sức khỏe của con người
thanhthanh - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013

2

5 Thumbs up   4 Thumbs down

hc


hoa si, mê gái
Nguồn: beedance07.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hc


1. Trong tiếng Việt, HC ghi tắt của các cụm từ "hợp chất", "hữu cơ",...
2. HC ghi tắt của "HyperCash", là một token tiền mã hóa được phát hành trên nền tảng Stratis. Giá của HC đến hôm nay có chiều hướng giảm là $1,27. Một số sàn giao dịch sôi động của HC là: Huobi Global, ZB, Binance,...
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 20 tháng 5, 2019

<< iem pu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa