Ý nghĩa của từ hủ hóa là gì:
hủ hóa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hủ hóa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hủ hóa mình

1

3   1

hủ hóa


Sống tha hóa, hủ bại trong linh vực tình cảm!
huyen - Ngày 11 tháng 8 năm 2014

2

0   0

hủ hóa


đg. 1. Trở thành hư hỏng. 2. Thông dâm với người không phải là chồng hay là vợ mình.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hủ hóa". Những từ phát âm/đánh v [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

hủ hóa


đg. 1. Trở thành hư hỏng. 2. Thông dâm với người không phải là chồng hay là vợ mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   2

hủ hóa


Trở thành hư hỏng. | Thông dâm với người không phải là chồng hay là vợ mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của hủ hóa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hục hặc hủ tục >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa