Ý nghĩa của từ hỗn độn là gì:
hỗn độn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ hỗn độn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hỗn độn mình

1

10   0

hỗn độn


Hỗn độn là cọi cuồn của vạn vật . Vạn vật từ hỗn độn mà ra . hỗn độn bao gồm tất cả những gì tồn tại trên vũ trụ . Những thứ tôn tại trong vũ trụ quá nhiều không biết đâu mà phân biệt Cho nên được gọi là Hỗn Độn
lượm - Ngày 18 tháng 2 năm 2016

2

5   0

hỗn độn


Lẫn lộn, không có trật tự. | : ''Sách báo để '''hỗn độn'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   0

hỗn độn


ở vào tình trạng có nhiều thành phần lẫn lộn vào nhau, đến mức không thể phân định được rõ ràng đống sá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   0

hỗn độn


Lẫn lộn, không có trật tự : Sách báo để hỗn độn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   1

hỗn độn


Lẫn lộn, không có trật tự : Sách báo để hỗn độn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hỗn độn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hỗn độn":  [..]
Nguồn: vdict.com

6

0   1

hỗn độn


Hỗn độn là tập hợp nhiều loại vật chất có đặc tính khác nhau lẫn lộn không có quy tắc.
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 7 năm 2020


Thêm ý nghĩa của hỗn độn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tất tả hộ lý >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa