Ý nghĩa của từ hối hả là gì:
hối hả nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ hối hả. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hối hả mình

1

52   13

hối hả


rất vội vã, muốn làm việc gì đó cho thật nhanh
cuchinhlan - Ngày 24 tháng 10 năm 2013

2

34   14

hối hả


(làm việc gì) vội vã, tất bật vì sợ không kịp, không để ý gì đến xung quanh hối hả đạp xe về nhà nhịp sống h [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

24   13

hối hả


tức là vội vã,gấp rút
lâm đẹp trai - Ngày 22 tháng 12 năm 2014

4

22   22

hối hả


Vội vã: Hối hả đi mua vé tàu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

4   9

hối hả


Ý nghĩa của từ hối hả đó là vội vã,gấp rút và muốn làm việc gì đó cho thật nhanh ví dụ như câu : Hôm nay tôi vội bác đi mua vé tàu để về quê
Phan ý nhi - Ngày 30 tháng 4 năm 2018

6

13   25

hối hả


Vội vã. | : '''''Hối hả''' đi mua vé tàu.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

9   29

hối hả


Vội vã: Hối hả đi mua vé tàu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hối hả". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hối hả": . hài hòa hải hà hí hoáy h [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của hối hả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sá bao sào ngư >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa