Ý nghĩa của từ học viện là gì:
học viện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ học viện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa học viện mình

1

3   1

học viện


Học viện và viện hàn lâm đều có nghĩa là academy trong tiếng Anh (hay Ἀκαδημία trong tiếng Hy Lạp). Academy chỉ một cơ sở nghiên cứu và học tập (theo nghĩ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

2   1

học viện


Cơ quan nghiên cứu một ngành học thuật. | Trường chuyên nghiệp cao cấp. | : '''''Học viện''' thủy lợi và điện lực.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   1

học viện


d. 1. Cơ quan nghiên cứu một ngành học thuật. 2. Trường chuyên nghiệp cao cấp : Học viện thủy lợi và điện lực.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   2

học viện


d. 1. Cơ quan nghiên cứu một ngành học thuật. 2. Trường chuyên nghiệp cao cấp : Học viện thủy lợi và điện lực.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "học vi [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   2

học viện


tên gọi của một số trường tương đương trường đại học hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học tương đương viện học viện quân y học viện quốc p [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1   2

học viện


Academy
Nguồn: tuvungtienganh.co


Thêm ý nghĩa của học viện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< học tập hỏi lục vấn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa