Ý nghĩa của từ hình dung là gì:
hình dung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hình dung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hình dung mình

1

1   0

hình dung


(Từ cũ) hình thức bên ngoài của con người "Một chàng vừa trạc thanh xuân, Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng." [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

hình dung


Hình dung là liên tương , tưởng tượng về 1 điều gì đó , thường là ko thể xảy ra hoặc 1 sự vật bất kỳ nào đó ( vd: cái like của 1 kẻ xem chùa lâu năm , thời sự tập cuối , v.v..) tất cả mọi thứ có thể hình dung đc CỦA NÓ .
HÌNH DUNG - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

3

0   1

hình dung


Hình thức bên ngoài của con người. | : '''''Hình dung''' chải chuốt áo quần bảnh bao.'' | Tưởng tượng ra trong trí một cách khá rõ nét. | : '''''Hình dung''' ra khu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   1

hình dung


I. dt. Hình thức bên ngoài của con người: Hình dung chải chuốt áo quần bảnh bao. II. đgt. Tưởng tượng ra trong trí một cách khá rõ nét: hình dung ra khuôn mặt c [..]
Nguồn: vdict.com

5

0   1

hình dung


I. dt. Hình thức bên ngoài của con người: Hình dung chải chuốt áo quần bảnh bao. II. đgt. Tưởng tượng ra trong trí một cách khá rõ nét: hình dung ra khuôn mặt của người đồng chí đã hi sinh không thể hình dung nổi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hình dung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hét hình dáng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa