Ý nghĩa của từ hâm hấp là gì:
hâm hấp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ hâm hấp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hâm hấp mình

1

17   10

hâm hấp


không bình thường
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 10 năm 2013

2

7   7

hâm hấp


1 t. (Cơ thể) ở trạng thái nhiệt độ cao hơn bình thường một chút; hơi sốt. Người lúc nào cũng hâm hấp như sốt. Trán hâm hấp nóng. 2 t. (kng.). Hơi hâm. Tính hâm hấp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

hâm hấp


Cụm từ "hâm hấp" là một khẩu ngữ được sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày tại Việt Nam nhằm để biểu thị vẻ mặt ngơ ngơ, tính tình quái dị của một người
Ví dụ: Ông à, tôi trông thằng này cứ hâm hấp thế nào ấy nhở?
nghĩa là gì - Ngày 20 tháng 7 năm 2019

4

4   5

hâm hấp


1 t. (Cơ thể) ở trạng thái nhiệt độ cao hơn bình thường một chút; hơi sốt. Người lúc nào cũng hâm hấp như sốt. Trán hâm hấp nóng.2 t. (kng.). Hơi hâm. Tính [..]
Nguồn: vdict.com

5

5   6

hâm hấp


ở trạng thái nhiệt độ cao hơn bình thường một chút mặt đường nhựa còn hâm hấp cái nắng ban ngày trán hâm hấp s [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

3   6

hâm hấp


Ở trạng thái nhiệt độ cao hơn bình thường một chút; hơi sốt. | : ''Người lúc nào cũng '''hâm hấp''' như sốt.'' | : ''Trán '''hâm hấp''' nóng.'' | . Hơi hâm. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hâm hấp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< háy hãm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa