Ý nghĩa của từ gymnast là gì:
gymnast nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gymnast. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gymnast mình

1

0   0

gymnast


Vận động viên thể dục; huấn luyện viên thể dục; chuyên viên thể dục.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

gymnast


Danh từ:
- Một người có kỹ năng thể dục dụng cụ, thường là người thi đấu trong các cuộc thi thể dục dụng cụ
- Một người được đào tạo về thể dục dụng cụ
- Người có kỹ năng đặc biệt này có thể trở thành thầy dạy trong các câu lạc bộ cũng như phòng gym.
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của gymnast
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jaunty jaunt >>