Ý nghĩa của từ jaunty là gì:
jaunty nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jaunty Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jaunty mình

1

0   0

jaunty


Vui nhộn, vui vẻ; hoạt bát. | Thong dong. | Khoái chí; có vẻ tự mãn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jaunty
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< javanese gymnast >>