Ý nghĩa của từ jaunt là gì:
jaunt nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ jaunt Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jaunt mình

1

0   0

jaunt


Cuộc đi chơi. | Đi chơi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của jaunt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gymnast jaundice >>