Ý nghĩa của từ guide là gì:
guide nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ guide. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa guide mình

1

9   9

guide


Người chỉ dẫn; người chỉ đường, người hướng dẫn (cho khách du lịch). | Bài học, điều chỉ dẫn, điều tốt, điều hay (cần noi theo). | Sách chỉ dẫn, [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

guide


Trong tiếng Anh, từ "guide" là động từ có nghĩa là người chỉ dẫn, hướng dẫn (cho khách du lịch) hoặc là động từ có nghĩa là hướng dẫn, chỉ dẫn
Ví dụ: She works as a guide for tourists in Danang. (Cô ấy làm nghề hướng dẫn cho khách du lịch tại Đà Nẵng)
la gi sister - Ngày 09 tháng 9 năm 2019

3

9   9

guide


[gaid]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ người chỉ dẫn; người chỉ đường, người hướng dẫn (cho khách du lịch) bài học, điều chỉ dẫn, điều tốt, [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

8   9

guide


| guide guide (gīd) noun 1. a. One who shows the way by leading, directing, or advising. b. One who serves as a model for others, as in a course of conduct. 2. A person employed to conduct [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của guide
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< contre-propagande contre-proposition >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa