Ý nghĩa của từ glitter là gì:
glitter nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ glitter. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa glitter mình

1

1   1

glitter


Glitter là album nhạc phim của bộ phim cùng tên, và cũng là album phòng thu thứ 8 của nghệ sĩ thu âm người Mỹ Mariah Carey. Nó được phát hành vào ngày 11 tháng 9 n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   1

glitter


Glitter là album nhạc phim của bộ phim cùng tên, và cũng là album phòng thu thứ 8 của nghệ sĩ thu âm người Mỹ Mariah Carey. Nó được phát hành vào ngày 11 tháng 9 n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

1   1

glitter


Glitter là album nhạc phim của bộ phim cùng tên, và cũng là album phòng thu thứ 8 của nghệ sĩ thu âm người Mỹ Mariah Carey. Nó được phát hành vào ngày 11 tháng 9 n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

glitter


Động từ:
- Để tạo ra nhiều tia sáng nhỏ, sáng chói
- Nếu đôi mắt của ai đó lấp lánh, chúng trông sáng và thể hiện cảm giác mạnh mẽ
Danh từ:
- Sự phấn khích và chất lượng hấp dẫn kết nối với những người giàu có và nổi tiếng
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

5

0   1

glitter


Ánh sáng lấp lánh. | Sự lộng lẫy; vẻ tráng lệ, vẻ rực rỡ. | Lấp lánh. | : ''stars glittering in the sky'' — các vì sao lấp lánh trên trời | Rực rỡ, chói l [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của glitter
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< glimmer glory >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa