Ý nghĩa của từ gieo vần là gì:
gieo vần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ gieo vần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gieo vần mình

1

16 Thumbs up   4 Thumbs down

gieo vần


Chọn vần cho phù hợp với luật thơ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

12 Thumbs up   4 Thumbs down

gieo vần


Chọn vần cho phù hợp với luật thơ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

8 Thumbs up   4 Thumbs down

gieo vần


chọn dùng tiếng có vần phù hợp, theo yêu cầu của luật thơ gieo vần lưng
Nguồn: tratu.soha.vn

4

7 Thumbs up   5 Thumbs down

gieo vần


Chọn vần cho phù hợp với luật thơ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gieo vần". Những từ có chứa "gieo vần" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . gieo gieo rắc gieo cầu gi [..]
Nguồn: vdict.com

5

5 Thumbs up   4 Thumbs down

gieo vần


Cậu lường trước được điều đó có ai biết được đâu là bạn đã có một thể loại khác nhau và có thể loại khác nhau và có thể loại khác nhau như thế này thì chắc chắn sẽ làm cho chị em mình cảnh sát giao thông và có những điều cần
Cc - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

<< tổn thọ giày guốc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa