Ý nghĩa của từ giao lưu là gì:
giao lưu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ giao lưu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giao lưu mình

1

2   0

giao lưu


sự tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi qua lại giữa 2 hay nhiều đơn vị với nhau nhằm tăng cường hơn nữa mối đoàn kết hữu nghị giữa các đơn vị
Ẩn danh - Ngày 12 tháng 1 năm 2020

2

2   4

giao lưu


Sự trao đổi giữa hai luồng hàng hóa, văn hóa, tư tưởng. | : '''''Giao lưu''' tình cảm.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   4

giao lưu


d. Sự trao đổi giữa hai luồng hàng hóa, văn hóa, tư tưởng: Giao lưu tình cảm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   5

giao lưu


d. Sự trao đổi giữa hai luồng hàng hóa, văn hóa, tư tưởng: Giao lưu tình cảm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giao lưu". Những từ có chứa "giao lưu" in its [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của giao lưu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giao kèo giao phó >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa