Ý nghĩa của từ gian hùng là gì:
gian hùng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ gian hùng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gian hùng mình

1

16   5

gian hùng


Gian hùng là một nhân tài,văn võ song toàn nhưng lại là người đại diện cho cái ác.
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 9 năm 2015

2

7   3

gian hùng


Nói người có nhiều mưu mô quỉ quyệt, thường thực hiện bằng cách sử dụng quyền thế của mình: Tào Tháo gian hùng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gian [..]
Nguồn: vdict.com

3

7   4

gian hùng


có tham vọng lớn và bất chấp mọi thủ đoạn mưu mô để thực hiện tham vọng của mình kẻ gian hùng thủ đoạn gian hùng
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   0

gian hùng


Gian hùng là một nhân tài,văn võ song toàn nhưng lại là người đại diện cho cái ác.
Hoàng Thu Hoài - Ngày 15 tháng 4 năm 2020

5

6   4

gian hùng


Nói người có nhiều mưu mô quỉ quyệt, thường thực hiện bằng cách sử dụng quyền thế của mình. | : ''Tào.'' | : ''Tháo '''gian hùng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

6   4

gian hùng


Nói người có nhiều mưu mô quỉ quyệt, thường thực hiện bằng cách sử dụng quyền thế của mình: Tào Tháo gian hùng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

4   2

gian hùng


là ý gian xảo, mưu mô, xảo quyệt
loveduy - Ngày 04 tháng 2 năm 2015

8

1   2

gian hùng


Là gian hùng mà không gặp thời cũng chỉ là kẻ hèn
Nguyễn Huy Hùng - Ngày 19 tháng 4 năm 2018


Thêm ý nghĩa của gian hùng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tự ải gian lậu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa