Ý nghĩa của từ giống nòi là gì:
giống nòi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ giống nòi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giống nòi mình

1

7   4

giống nòi


Toàn thể những người cùng một huyết thống hoặc cùng một dân tộc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

3   3

giống nòi


Toàn thể những người cùng một huyết thống hoặc cùng một dân tộc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   5

giống nòi


Toàn thể những người cùng một huyết thống hoặc cùng một dân tộc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giống nòi". Những từ có chứa "giống nòi" in its defin [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   3

giống nòi


Toàn thể những người cùng một huyết thống hoặc cùng một dân tộc.
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 4 năm 2016

5

2   5

giống nòi


toàn thể nói chung những người có cùng gốc rễ tổ tiên lâu đời, gồm nhiều thế hệ nối tiếp nhau; thường dùng để chỉ d&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của giống nòi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tủi thân tủ sắt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa