Ý nghĩa của từ gallery là gì:
gallery nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ gallery. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gallery mình

1

6   3

gallery


['gæləri]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ gian phòng hoặc toà nhà trưng bày các tác phẩm nghệ thuậta picture gallery phòng tranh nhà cầu, hành lang phòng dài [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

4   3

gallery


| gallery gallery (gălʹə-rē) noun plural galleries 1. A roofed promenade, especially one extending along the wall of a building and supported by arches or columns on the outer s [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

3   2

gallery


lò dọc, lò nối vỉa; hầm; hành lang drainway water ~  hành lang tiêu thoát nướcmine ~  lò nối vỉa; hành lang mỏ traverse ~ hành lang cắt qua; công trình khai đào thẳng góc với đường phương waste ~ hầm tháo nước infiltration ~ hành lang thâm nhập
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

4

3   2

gallery


Là những người đi xem một trận đấu gôn.
Nguồn: vngolf.org

5

3   2

gallery


Phòng trưng bày nghệ thuật
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 2 năm 2015

6

3   3

gallery


Phòng trưng bày tranh tượng. | Nhà cầu, hành lang. | Phòng dài (tập bắn, chơi bóng gỗ... ). | Ban công, chuồng gà; khán giả chuồng gà (trong rạp hát). | : '''''gal [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

2   3

gallery


nơi trưng bày thường xuyên hoặc bán những tác phẩm nghệ thuật.
Nguồn: tratu.soha.vn

8

1   2

gallery


Là những người đi xem một trận đấu gôn.
Nguồn: golfhanoi.vn

9

2   3

gallery


Là những người đi xem một trận đấu gôn.
Nguồn: agsports.com.vn

10

1   2

gallery


Để chỉ khán giả của một cuộc thi đấu.
Nguồn: sites.google.com

11

1   2

gallery


Là những người đi xem một trận đấu gôn.
Nguồn: golffami.com

12

1   2

gallery


Để chỉ khán giả của một cuộc thi đấu.
Nguồn: tamdaogolf.com

Thêm ý nghĩa của gallery
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gall gallop >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa