Ý nghĩa của từ gốc tử là gì:
gốc tử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gốc tử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gốc tử mình

1

8   1

gốc tử


Gốc cây Tử, chỉ cha mẹ Kinh thi: "Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ" (Kìa cây dâu với cây tử là cây do cha mẹ trồng cho con nên nhớ đến nó mà sinh lòng cung kính). Người sau nhân đó mà gọi quê hương, nơi cha mẹ ở là tang tử "Gốc tử đã vừa người ôm" ý nói cha mẹ đã già [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

6   0

gốc tử


Gốc cây Tử, chỉ cha mẹKinh thi: "Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ" (Kìa cây dâu với cây tử là cây do cha mẹ trồng cho con nên nhớ đến nó mà sinh lòng cung kí [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   1

gốc tử


Nh. Gốc phần (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

gốc tử


Gốc tử nghĩa là : gốc cây tử (cây thị ), chỉ cha mẹ . Cả câu ý nói cha mẹ đã già rồi ( theo điển cũ nói cây dâu và cây tử là những cây do cha mẹ trồng ở quanh nhà
Kim Nhung - Ngày 31 tháng 10 năm 2020


Thêm ý nghĩa của gốc tử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Giải bóng đá ngoại hạng Anh Grona >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa