Kim Nhung

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

gốc tử


Gốc tử nghĩa là : gốc cây tử (cây thị ), chỉ cha mẹ . Cả câu ý nói cha mẹ đã già rồi ( theo điển cũ nói cây dâu và cây tử là những cây do cha mẹ trồng ở quanh nhà
Kim Nhung - Ngày 31 tháng 10 năm 2020