Ý nghĩa của từ fwd là gì:
fwd nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ fwd. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fwd mình

1

15   1

fwd


Là từ viết tắt của Forward trong email, nghĩa là gửi chuyển tiếp, giao đi cho một người khác. Nó cũng xuất hiện trong tin nhắn điện thoại, khi ta muốn gửi một tin nhắn có sẵn cho người thứ 3.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

0   0

fwd


Là tên một công ty bảo hiểm nhân thọ có trụ sở chính ở Hồng Kông, thành lập năm 2013. Tổ chức này đã có chi nhánh ở nhiều nước trong châu Á như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản,... và đã có mặt ở Việt Nam năm 2014 do giám đốc Huỳnh Thanh Phong điều hành.
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 2 năm 2019

3

0   0

fwd


Front Wheel Drive: Hệ thống dẫn động cầu trước.
Nguồn: saigonsports.info

4

0   0

fwd


Front Wheel Drive: Hệ dẫn động cầu trước.
Nguồn: kiamorning.com.vn

Thêm ý nghĩa của fwd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gpu at all >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa