Ý nghĩa của từ fur elise là gì:
fur elise nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fur elise Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fur elise mình

1

3   3

fur elise


1. Chính xác theo tiếng Đức là "Für Elise", tiếng Anh là "For Elise". Đây là một tác phẩm rất nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Đức Beethoven. Bản nhạc được chính thức công bố vào năm 1867, sau khi Beethoven đã qua đời được 40 năm, vào năm 1827.
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của fur elise
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fps headshot >>