Ý nghĩa của từ funky là gì:
funky nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ funky. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa funky mình

1

2   0

funky


Khiếp đảm; nhút nhát. | Hôi hám, bẩn tưởi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

funky


Tính từ
1.(nói về (âm nhạc)) sôi nổi
2. có mùi mốc, mùi kỳ lạ, mùi khó ngửi
3. mô-đen, tân thời (theo lối kỳ ôn, lạ thường, quái dị, ko như bình thường)
Tân thời, hợp thời trang, hiện đại
4. Nhát gan, khiếp đảm, hoảng sợ
ThuyNguyen - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

0   0

funky


1. Bẩn thỉu, nhớp nhúa.
Nguồn: maikien.com

Thêm ý nghĩa của funky
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fundus funnel >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa