Ý nghĩa của từ full-time là gì:
full-time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ full-time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa full-time mình

1

0   0

full-time


Về hoặc trong toàn bộ ngày làm việc hoặc tuần làm việc; trên cơ sở làm việc trọn ngày hoặc trọn tuần. | : ''a '''full-time''' job'' — việc làm trọn ngày ho [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

full-time


toàn thời gian
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của full-time
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hexapodous intracardiac >>