Ý nghĩa của từ flagship là gì:
flagship nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ flagship. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa flagship mình

1

3   1

flagship


Flagship trong hải quân là chiếc tàu dẫn đầu trong 1 hạm đội tàu , là chiếc lớn nhất, nhanh nhất, mới nhất, hầu hết được trang bị vũ khí mạnh, nó là 1 con tàu đc sử dụng bởi các sĩ quan chỉ huy hải quân
Thuật ngữ này cũng dùng để chỉ những "sản phẩm chủ lực" của một của công ty,hay 1 "thương hiệu hàng đầu" hay Flagship Store để chỉ các cửa hàng chính của hãng nổi tiếng các Flagship Store này thường nằm ở trong các khu mua sắm lớn, trung tâm thương mai lớn, các cửa hàng này chủ yếu nhắm vào các khách hàng có thu nhập cao với số lượng hàng hóa phong phú
gracehuong - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   0

flagship


Danh từ: thành quả tốt nhất
- Sản phẩm, ý tưởng, công trình, sản phẩm tốt nhất hoặc quan trọng nhất mà tổ chức sở hữu hoặc sản xuất
- Con tàu giữa một nhóm tàu ​​mà sĩ quan quan trọng nhất ra khơi
- Một công ty là một trong những công ty quan trọng nhất trong một lĩnh vực hoặc ngành cụ thể
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

3

0   2

flagship


Tàu đô đốc (trong đó có đô đốc).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của flagship
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rouspéter roussâtre >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa