Ý nghĩa của từ female là gì:
female nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ female. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa female mình

1

2   1

female


| female female (fēʹmāl) adjective Abbr. fem., f., F 1. a. Of, relating to, or denoting the sex that produces ova or bears young. b. Characteristic of or appropriate to this sex; fem [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2   2

female


* Danh từ female chỉ con cái, con mái/ gốc cái, cây cái/phụ nữ.
* Tính từ female chỉ:
+ giống cái: A female cat - con mèo cái
+ (thuộc) phụ nữ female teacher - giáo viên nữ
+ yếu, mờ, nhạt female diamond - kim cương mờ
kieuoanh292 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

0   0

female


Tính từ chỉ giới tính "nữ"/ "giống cái".
Ví dụ: Chỉ cho tôi cách để phân biệt gà trống với gà mái đi. (Can you tell me the differences of male and female chicken?)
Danh từ: giống cái
Hiện nay, ngoài 2 giới tính cơ bản "đực" và "cái" ra thì có "gay" và "les" và một số trường hợp khác, nên trong những văn bản hành chính hiện nay có đề thêm mục "giới tính khác" hoặc đại loại vậy.
nga - Ngày 12 tháng 12 năm 2018

4

2   3

female


['fi:meil]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ cái, máia female dog con chó cái (thuộc) đàn bà con gái, nữfemale candidate thí sinh nữfemale weakness sự mềm yếu của đàn [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

2   4

female


Cái, mái. | : ''a '''female''' dog'' — con chó cái | Đàn bà con gái, nữ. | : '''''female''' candidate'' — thí sinh nữ | : '''''female''' weakness'' — sự mến yêu của đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của female
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< feline feminism >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa