Ý nghĩa của từ familiarity là gì:
familiarity nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ familiarity. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa familiarity mình

1

0   0

familiarity


Sự thân mật. | Sự quen thuộc (với ai); sự quen thuộc, sự hiểu biết (một vấn đề). | Sự đối xử bình dân (với kẻ dưới). | Sự không khách khí; sự s [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

familiarity


thấu hiểu, quen biết
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của familiarity
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fame family >>