Ý nghĩa của từ fame là gì:
fame nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ fame. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fame mình

1

2   0

fame


Tiếng tăm, danh tiếng, danh thơm, tên tuổi. | : ''to win '''fame''''' — nổi tiếng, lừng danh | Tiếng đồn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   0

fame


[feim]|danh từ tiếng tăm, danh tiếng, tên tuổito achieve fame and fortune được cả danh lẫn lợithe young musician rose quickly to fame người nhạc sĩ trẻ đã nhanh chóng n [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của fame
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< false familiarity >>